Hubtex

Hubtex

За Hubtex

Германската компания Hubtex GmbH & Co. KG е водеща в производството на специализирани машини и съоръжения за манипулиране на материали. Предлагат се над 70 модела повдигачи и машини с товароподемност от 1,5 до 80 т. проектирани за универсални манипулации на едрогабаритни и обемисти товари, на дълги товари, метални листове, дървени трупи,
ролки и цилиндри, стъклопакети, извънгабаритни палети и др. Предлагат се както със системи за управление в тесни пространства, така и за работа на открито и закрито. Над 400 служители на Hubtex разработват в тясно сътрудничество с клиенти и партньори от най- различни браншове техника, която е оптимизирана да увеличава и улеснява производството и товарооботота им, като се вземат предвид специфичните особености и нужди на всеки един клиент и бранш.

 

 

Главните браншове, за които Hubtex разработва иновативни и работещи решения са: алуминиева и автомобилна индустрия, строителни материали, минно инженерство, електроника, отпадъци, леярна индустрия, производство на стъкло дърво и пласмаса, въздухоплаване, меатлообработка, хартиена индустрия, тежки и извънгабаритни транспорти, текстилна промишленост, смяна на тежки инструменти, машиностроене, вятърна и соларна енергия и др.

 

 

Когато серийно произведените „стандартни“ повдигачи достигнат своите граници, Hubtex разполага с висококвалифициран персонал и дългогодишен опит, което му позволява да проектира и разработи ефективни индивидуални решения за всяко ново предизвикателство. 

Close Menu
×
×

Cart